1

സൗദിയിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരി മലയാളി

ദമാം: സ്ത്രീകൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗിന് അനുമതി ലഭിച്ച സൗദിയിൽ ആദ്യ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യക്കാരി മലയാളി. പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി സാറാമ്മ തോമസിനാണ് (സോമി ജിജി) ലൈസൻസ് കിട്ടിയത്. കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ ജുബൈലിൽ കിംഗ് അബ്ദുൽ അസീസ് നേവൽ ബേസ് മിലിട്ടറി ആശുപത്രിയിൽ നഴ്‌സാണ് സാറാമ്മ. സാറാമ്മയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പത്തനംതിട്ട കുമ്പഴ പുതുപ്പറമ്പിൽ മേലേതിൽ മാത്യു പി. തോമസിന്റെ ഭാര്യയാണ്. ജുബൈൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ എൽ.കെ.ജി. വിദ്യാർത്ഥി എയ്‌തൻ തോമസ് മാത്യു സാറാമ്മ തോമസിന്റെ ഏക മകനാണ്.

hotbrains