ഹഗ് ഓഫ് ലൗവുമായി ലോ കോളെജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും

Story Dated :December 10, 2014

01-girls-hugging-as-best-friends1

കോഴിക്കോട്: മനുഷ്യന്റെ അവകാശങ്ങള്‍ നേടിയെടുക്കുക എന്ന ആവശ്യവുമായി കോഴിക്കോട് ലോക്കോളെജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഹഗ് ഓഫ് ലൗ നടത്തുന്നു. എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥി സംഘടനകളും ഹഗ് ഓഫ് ലൗവിനെ പിന്തുണക്കുന്നുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ചുംബനസമരക്കാര്‍ക്കെതിരെ നടന്ന അതിക്രമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഈ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഒരാലിംഗനത്തിലൂടെ സ്‌നേഹം പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവര്‍ക്കുമുണ്ട്. ലോകമനുഷ്യാവകാശദിനത്തില്‍ സമരങ്ങളിലൂടെ ഇത്തരം അവകാശങ്ങള്‍ നേടിയെടുക്കണമെന്ന സന്ദേശം പൊതുജനത്തിന് കൈമാറുകയാണ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ലക്ഷ്യം.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

belowhead