മീനിലെ വിഷം പിടിക്കാം, സ്ട്രിപ്പ് കിറ്റ് : വില 24രൂപ

Story Dated :June 30, 2018

1

തിരുവനന്തപുരം: മീനിൽ ഫോർമാലിനോ അമോണിയയോ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിനുള്ള പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പുകൾ വിപണിയിൽ എത്തും. കിറ്റിന് വില 24രൂപയായിരിക്കും. സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ് ടെക്നോളജിയിലെ (സി.ഐ.എഫ്.ടി ) ശാസ്ത്രജ്ഞരായ എസ്.ജെ.ലാലി, ഇ.ആർ. പ്രിയ എന്നിവരാണ് സ്ട്രിപ്പ് വികസിപ്പിച്ചത്. ഇതുപയോഗിച്ചാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് കഴി‌ഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിച്ച മത്സ്യത്തിൽ ഫോർമാലിൻ കണ്ടെത്തിയത്. 500 പരിശോധനാ കിറ്റുകളാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ് ടെക്നോളജി ഇതിനായി നൽകിയത്. സ്ട്രിപ്പ് വിപണയിൽ എത്തിച്ചാൽ ജനത്തിന് ഉപകരിക്കുമെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് അധികൃതർ. മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ വഴിയാകും സ്ട്രിപ്പുകൾ ലഭ്യമാക്കുക. ചെക്ക് ൻ ഈറ്റ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന കിറ്റിന്റെ കാലാവധി ഒരു മാസമാണ്. ഒരു കിറ്റിൽ 12 പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പും രാസലായനിയും നിറം മാറുന്നത് ഒത്തു നോക്കാനുള്ള കളർ ചാർട്ടും ഉണ്ടാകും. നീല കടുത്താൽ കഴിക്കരുത് പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് മത്സ്യത്തിന്റെ പുറത്ത് ഉരസുക. ഈർപ്പം പടർന്ന സ്ട്രിപ്പിന്റെ പുറത്ത് ഒരു തുള്ളി ലായനി ഒഴിക്കുക. നിറം കടുനീല ആയാൽ അപകടകരമായ രാസവസ്തു ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. നീലയുടെ കടുപ്പം കുറഞ്ഞാൽ ഫോർമാലിൻ കുറവായിരിക്കും.  ഇളംനീലയാണെങ്കിൽ രാസവസ്തു അപകടരമായ അളവിലല്ല. ഇളം പിങ്ക് നിറമാണെങ്കിൽ മീൻ സുരക്ഷിതമാണ്. 20സെക്കൻഡിൽ ഫലം അറിയാം. '' ആറു മാസത്തെ ഗവേഷണത്തിലാണ് സ്ട്രിപ്പ് കിറ്ര് വികസിപ്പിച്ചത്. വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിക്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈമാറാം'' സി.എൻ.രവിശങ്കർ, ഡയറക്ടർ സി.ഐ.എഫ്.ടി

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

hotbrains