മതമില്ലാത്ത ജിഷ്ണു

Story Dated :December 28, 2014

മതപരിവര്‍ത്തന വിവാദങ്ങള്‍ കേരളത്തിലും വ്യാപകമായിരിക്കേ. 18 വര്‍ഷമായി മതവും ജാതിയുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ജിഷ്ണുകുമാറിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ശ്രദ്ധേയമാവുന്നു. തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ജിഷ്ണു താന്‍ 18 വര്‍ഷമായി ഒരു ജാതിയിലും മതത്തിലും പങ്കുചേരാതെ ജീവിക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എസ്എസ്എല്‍സി ബുക്കിലും മതം, ജാതി കോളത്തില്‍ നോണ്‍ റിലീജ്യന്‍ എന്ന രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എസ്എസ്എല്‍സി ബുക്കിന്റെ കോപ്പിയും ജിഷ്ണു പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Religion / caste : NON-RELIGION,NIL jishnufbpost

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

belowhead