നഗരം കീഴടക്കാൻ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സ്മാർട്ട് മിനി ബസുമായി എത്തുന്നു

Story Dated :June 30, 2018

1

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെത്തുന്ന യാത്രക്കാർക്കായി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി മിനി സ്മാർട്ട് ബസുകൾ നിരത്തിലിറക്കുന്നു.

പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം,​ കൊച്ചി,​ കോഴിക്കോട് നഗരങ്ങളിൽ മിനി ബസുകൾ ഓടും.
ഫോർഡ് കമ്പനിയുമായുള്ള ധാരണ പ്രകാരം മൂന്ന് സ്മാർട്ട് ബസുകൾ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്കായി എത്തിക്കും. പദ്ധതി വിജയിച്ചാൽ വാടക കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ സ്മാർട്ട് ബസുകൾ നിരത്തിലിറക്കാനാണ് പദ്ധതി.

വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിശ്ചിതസ്ഥലത്ത് ബസുകൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് എയർപോർട്ട് അതോറിട്ടി അധികൃതരുമായി ഉടൻ കെ.എസ്.ആർ.‌‌ടി.സി ചർച്ച നടത്തും.

അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ
സി.സി ടിവി കാമറ, ജി.പി.എസ്,
എൽ.ഇ.ഡി, എ.സി, 21 പുഷ്‌ബാക്ക് സീറ്റുകൾ,
ലഗേജ് വയ്ക്കാൻ പ്രത്യേക സംവിധാനം എന്നിവ ബസിലുണ്ടാകും

'' സമയനിഷ്ഠ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മികച്ച സേവനമായിരിക്കും സ്മാർട്ട് ബസിലൂടെ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി നൽകുക. പരീക്ഷണം ജയിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ''
- ടോമിൻ ജെ. തച്ചങ്കരി

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

hotbrains