ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇനി മലയാളവും സംസാരിക്കും

Story Dated :June 30, 2018

1

മലയാളികൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ഗൂഗിളിന്റെ വക ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത. ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം ശബ്ദ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്ന ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇനി മുതൽ മലയാളത്തിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും. ബംഗാളി, ഗുജറാത്തി, കന്നട, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, മലയാളം എന്നീ ഭാഷകളിൽ ശബ്ദ നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന പുതിയ ഫീച്ചർ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഗൂഗിൾ അറിയിച്ചത്. ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപാണ് ഗൂഗിൾ ഈ ഫീച്ചർ ഗൂഗിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. 200 മീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ വലത്തോട്ട് തിരിയുക, 50 മീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ യു ടേൺ എടുക്കുക,തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും ജി.പി.എസ് കണക്ഷനില്ലാത്ത അവസരങ്ങളിൽ ജി.പി.എസ് കണക്ഷൻ നഷ്ടമായി എന്നും ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നിർദ്ദേശം തരും. ഗൂഗിൾ മാപ്പിന്റെ ഡെസ്‌ക്ടോപ്പ്, മൊബൈൽ പതിപ്പുകളിൽ ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാകും. ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലെ സെറ്റിംഗ്സിൽ ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മാത്രം മതി. അടുത്തിടെ മാപ്പിൽ ഇംഗ്ലീഷിനൊപ്പം മലയാളം ഉൾപ്പടെയുള്ള ഭാഷകളിൽ സ്ഥലപ്പേരുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പരിഷ്‌കരിച്ചിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

hotbrains
Other Stories