കൊപ്രയുടെ താങ്ങുവില കൂട്ടി

Story Dated :December 2, 2014

flt

ദില്ലി: കൊപ്രയുടെ താങ്ങുവില കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കൂട്ടി. മില്ലിംഗ് കൊപ്രയ്ക്ക് ക്വിന്‍റലിന് 300 രൂപയും ഉണ്ട കൊപ്രക്ക് 330 രൂപയുമാണ് കൂട്ടിയത്. ഇതോടെ മില്ലിംഗ് കൊപ്രയുടെ വില ക്വിന്‍റലിന് 5550 രൂപയായും ഉണ്ടകൊപ്രയുടേത് 5830 രൂപയായും ഉയര്‍ന്നു. കല്‍ക്കരിപ്പാടങ്ങള്‍ പുനര്‍ലേലം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നല്‍കി. സുപ്രീംകോടതി ലൈസന്‍സ് റദ്ദാക്കിയ കല്‍ക്കരിപ്പാടങ്ങളുടെ പുനര്‍ലേലത്തിനായി നേരത്തെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. തടവുകാരെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കരാര്‍ ഖത്തര്‍ സര്‍ക്കാരുമായി ഒപ്പുവെക്കുന്നതിനും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നല്‍കി. കരാര്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമായാല്‍ ഖത്തറിലെ ജയിലുകളില്‍ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ ജയിലുകളില്‍ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചാല്‍ മതി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

belowhead