കെ.ആര്‍ മീരക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ്

Story Dated :December 19, 2014

17154644

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരി കെ.ആര്‍ മീര അവാര്‍ഡിനു അര്‍ഹയായി. കെ.ആര്‍ മീരയുടെ ആരാച്ചാര്‍ എന്ന നോവലിനാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ്. കവിതാ വിഭാഗത്തില്‍ കെ.ആര്‍ ടോണിയുടെ മാനിഷാദ പുരസ്‍കാരത്തിന് അര്‍ഹമായി. ആത്മകഥാ വിഭാഗത്തില്‍ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ സ്വരഭേദത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. യൂസഫലി കേച്ചേരിക്കും എന്‍.എസ് മാധവനും വിശിഷ്ടാംഗത്വവും ലഭിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

belowhead