ഇടിമിന്നൽ മുൻകൂട്ടി അറിയണോ?, ഈ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൂ

Story Dated :June 30, 2018

1

ബംഗളൂരു: ഇടിമിന്നൽ മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ ഇതാ പുതിയ ഒരു ആപ്പ്. എന്താ വിശ്വാസം വരുന്നില്ലേ. എന്നാൽ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ. കർണാടക ഡിസാസ്റ്റർ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇടിമിന്നലിനെ മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ പുതിയ ആപ്പുമായി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് മിന്നലേറ്റുള്ള മരണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച് വരുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ‘സിഡിലു’ എന്ന പേരിൽ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കിയതെന്ന് ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മിഷണർ ഡി.വി പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് മിന്നൽ സാദ്ധ്യതയുള്ള 11 ഇടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച ലൈറ്റനിംഗ് ഡിറ്റക്ടറുകളിൽ നിന്നാണ് വിവരം മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ സാധിക്കുക.

ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ 45 മിനിട്ടുകൾക്ക് മുമ്പായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ ആപ്പിന് കഴിയും. മിന്നലിന്റെ തീവ്രതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാല് നിറത്തിലുള്ള സന്ദേശമാണ് ഫോണിൽ എത്തുക. ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വരുന്ന മിന്നലിന് ചുവപ്പ് നിറവും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ ഓറഞ്ച് നിറവും 15 കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ മഞ്ഞ നിറവും അപകടമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പച്ചനിറവുമാണ് തെളിയുക.

ഈ ആപ്പ് എറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുക കർഷകർക്കായിരിക്കും. ഇടിമിന്നൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. 2009 മുതൽ കർണാടകയിൽ 647 പേരാണ് ഇടിമിന്നലേറ്റ് മരിച്ചത്. ഗൂഗിൾ പ്ലേസ്റ്റോർ, ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ എന്നിവയിൽ നിന്നും ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏകദേശം 50 ലക്ഷം രൂപയാണ് 11 ഇടങ്ങളിൽ ലൈറ്റനിംഗ് ഡിറ്റക്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ചെലവായത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

hotbrains
Other Stories